Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Konyada yatan peygamberler ve evliyalar [ 7 ]
#1

Konya’da yatan peygamberler ve evliyalar [ 7 ]

SULTAN Lâkabiyle Tanınan ve Konya’da Yatan Evliyalar:

A) l – Ahi Evran Sultan. (Kırşehir’de gömülüdür) Konya’da Ahi Evren temsil ederdi.

2 – Akvalı Sultan.
3 – Affan Sultan.
4 – Hacı Ana Sultan.
5 – Diğer Ana Sultan.
6 – Küçük Ana Sultan.
7 – Diğer Ali Baba Sultan.
8 – Ali Han Sultan.
9 – Ali Gevher Sultan.
10 – Abdullah Rumî Çelebi Sultan.
11 – Ana Sultan (Durunday Ana Sultan Kabristanında gömülü).
12 – Ahi Tarik Sultan.
13 – Abdülâziz Sultan.
14 – Ateşbaz Veli Sultan (Aşkan yöresindeki türbesinde).
15 – Ahi Ahmet Sultan.
16 – Abdürrezzak Sultan.
17 – Abdürreşit Sultan (Evdireşe yöresinde gömülü).
18 – Ali Gav Sultan (Yeni Kız Lisesi binasının kuzeyinde gömülü).
19 – Ak Baba Sultan.
20 – Alim Bar Sultan.
21 – Meşhur Alâaddin Sultan.
22 – Abdülvehap Sultan.
23 – Akar Dede Abdülvahe Sultan.
24 – Ahmet Sultan. (Turgutoğlu Ahmet Bey olması da ihtimal dahilindedir).
25 – Çul Ali Baba Sultan.
26 – Şeh Alaman Sultan. (Kendi ismi ile tanınan mahallesindeki Türbede gömülü).
27 – Hacı Ata Sultan.
28 – Âşık Çelebi Sultan.
29 – Ali Can Sultan.
30 – Abdülvahit Sultan.
31 – Şirvanlı Ahmet Sultan.
32 – Köseç Ahmet Sultan.
33 – Güzelceler Ahmet Sultan.
34 – Şeh Ahmet Sultan.

B) 1 – Bonulu Sultan.
2 – Şıh Betgi Sultan.
3 – Belli Beğendi Sultan.
4 – Pisi Baba Sultan.
5 – Böğrükbaş Sultan.
6 – Baba Sultan. (Kendi namiyle tanınan mahallesi türbesinde).
7 – Bağalı Sultan.
8 – Beğkim Sultan. (Beyğim Ali Sultan da denir. Beyhekim de olabilir).
9 – Şıh Bedevi Sultan.
10 -Bedber Sultan.
11 – Hacı Beğendik Sultan.
12 – Benaî Sultan.
13 – Şirvanlı Berdai Sultan.
14 – Horasan baba Sultan.

C) l – Şeh Cemalettin Sultan.
2 – Cihat Şene Sultan.
3 – Cemal Ali Sultan (Cemal Ali Dede).
Ç) l – Çelebi Sultan (Çelebiler Sultan da denir).

2 – Çehar Şenbih Sultan.

D) l -Demli Hüdai Sultan.
2 -Devlet Sultan. (Mevlâna Türbesi Civarı).
3 – Derviş Sultan.
4 -Dökü Sultan.

E) l -Elleliler Sultan.
2 – Diğer Emir Sultan.
3 – Eflaki Sultan. (Diğer risalede Eflaki Sultan yazılı, Ahmet Eflaki Dede olması büyük ihtimal dahilindedir.)
4 – Emir Sultan.
5 – Pir Esat Sultan (Belediye Umumi garajları arkası Mahallesi Türbesinde gömülü).
6 – Eflâtun Sultan (Eflâki olması ihtimal dahilindedir).
7 – Şıh Ebülhayır Sultan.

F) l – Diğer Fakihe Sultan.
2 – Hoca Faruk Sultan (isminden de anlaşılacağı veçhile Hoca Faruk olacak).

G) l – Gökbaş Sultan.
2 – Hacı Gene Sultan (Gene yöresinde gömülü).
3 – Göktaş Sultan.
4 – Günlü An Sultan.
5 – Gevher Taç Sultan.
6 – Gün Sultan.
7 – Gümüne Sultan.
8 – Gaip Sultan.
9 – Hacı Geymanas Sultan. (Dereköyünde Geymanas değirmeni ile ilgili olması ihtimal dahilindedir).
10 – Göreceğim Sultan.

H) l – Hadaşkili Sultan.
2 – Hatip Sersemi Sultan.
3 – Hatırbaş Sultan.
4 – Halil Baba Sultan.

5 – Habil Sultan.
6 – Hud Sultan.
7 – Hacı Haydar Sultan.
8 – Handan yahut Handane veya Pir Handan Sultan.
9 – Hadi Hürrem Sultan.
10 – Hüsam Ali Sultan.
11 -Dos HüdaîSultan.
12 – Hızırlık Sultan. (Hızır ilyas Sultan olması ihtimali vardır. Mevlâna Türbesi dışarısı Gündoğdu ciheti Eflâki Türbesi civarında gömülü olması ihtimal dahilindedir).
13 – Hoca Sultan.
14 – Diğer Hatip Sultan. (Mevlâna Türbesi Kuzeyi Aşmalı Cami denilen ve halen ibadete açılı bulunan Camiinin hatıresinde gömülüdür).

İ) 1 – İlâhi Ali Sultan.
2 – imerdos Sultan veya İmirdüş Sultan.
3 – Iklân Sultan veya Iklâk Sultan.
4 – Ishak Sultan.
5 – İskender Sultan.

K) l – Hacı Kapmaz Sultan.
2 – Diğer Karabağrı Sultan.
3 – Sahip Köstekli Sultan.
4 – Kasım Sultan. (Kasım Halife olması ihtimal dahilinde).
5 – Sultan Velet Şeh Kcrimettin Efendi.
6 – Kılınç Arslan Sultan.
7 – Diğer Kılmç Ali Arslan Sultan. (Eski Meram yolu üzerindeki Arslan Ali Kabristamnda yatan zat olması ihtimali var).
8 – Karababa Sultan.
9 – Kemer Hekim Sultan.
10 – Karabağrı Sultan.
11 – Karaarslan Sultan. (Karaarslan köyünde medfun olması ihtimal dahilindedir.)
12 – Kara Kemal Sultan.
13 – Kara Çomak Sultan.
14 – Kalenderler Sultan. (Kalender Baba olması ihtimali olup Musalla Mezarlığı civarı Türbesinde metfundur).
15 – Kızıl Kara Sultan.
16 – Kesik Baş Sultan.
17 – Kayıtlı Sultan.
18 – Hacı Kendi Sultan.
19 – Kemalettin Sultan.
20 – Kalem Sultan.
21 – Diğer Kemalettin Sultan.
22 – Kümitine Sultan. (Diğer kayıtta Kümitne Sultan).

M) l – Şeh Mendi Sultan.
2 – Dev Mehmet Sultan.
3 – Miri Dede Sultan.
4 – Mehmet Dede Sultan.
5 – Şah Merdan Sultan.
6 – Baba Musa Sultan (Musa Baba olması gerekir.)
7 – Müstecap Sultan.
8 – Mumcu Sultan.
9 – Şeh Molla Sultan.
10 – Mirde Sultan.

11 – Meyilli Sultan.

N) l – Şah Nümde Sultan.

O) 1 – Emir Efendi Biraderi O Baba Sultan

P) 1 – Pirim Sultan.

2 – Pirli Sultan.
3 – Pisili Sultan (Bugünkü Belediye Umumî garajlarının olduğu yer).
4 – Pervan Sultan.
5 – Pirabi Sultan. (Pirebi olması gerekir – Konya’da halen bir yöre ismidir.)

R) l – Şeh Resul Sultan. (Resul Şaz Baba) da olabilir. S)l-Semendine Sultan.
2 – Sedirler Sultan (Sedirler mahallesinde gümülü).
3 – Şah Sultan.
4 – Cinan Ali Sultan.
5 – Sadaka Sultan.
6 – Seyit Dürü Sultan.
7 – Seyitler Sultan. (Diğer risalede Seyit Sultan).
8 – Sarı Yakup Sultan.
9 – Sereten (Serdan) Sultan.
10 – Selim Sultan (Selim Sultan yöresi ismini buradan alıyor).
11 – Sırçalı Sultan.
12 – Mir Sultan Biraderi Seyit Sultan (Sahipata türbesinde medfun olduğu tahmin ediliyor).
13 – Sürmeli Sultan
14 – Seyit İsa Sultan.
15 – Sipahi Sultan.
16 – Sıracettin Sultan.

Ş) l – Şemedan Sultan.

2 – Şaban Fena Sultan.
3 – Şahitler Sultan (Bugünkü Büyük Otelin bulunduğu yerde medfundur).
4 – Şerafettin Sultan (Şeref Sultan).
5 – Şehitler Sultan (Anıt Civarı Belediye Evleri yerinde gömülü).
6 – Şem’un Sultan.
7 – Şemsi Bederi Sultan.

T) 1 – Teğani Sultan.
2 – Tirian Sultan.
3 – Torun Sultan.
4 – Tosum Sultan (Bir risalede Teslim Baba kaydı vardır).
5 – Traşhan Sultan (Bir risalede Halka Traş Sultan yazılı diğerinde Halife Tıraş Sultan yazılıdır).
6 – Tavus Baba Sultan (Mehmet Hindi olup Meram’da Hasbey Camii gün batısındaki türbesinde gömülüdür).
7 – Tak Takılı Sultan.
8 – Baba Tire Sultan.

U-Ü) l – Uffan Sultan.
2 – Ulvi Sultan (Hükümet binasının gün batısındaki türbesinde gömülüdür).
3 – Üçler Sultan (Malûm Üçler Kabristam Mevlâna Türbesi ciheti giriş kapusu solunda gömülüdürler).
4 – Ulubeyildi Sultan (ölü Benledi veya Bekledi mahalesinde olması ihtimali).

Y) l – Baba Yeter Sultan. (Bir risalede Yeterğan Sultan yazılı).
2- Yediler Sultan (Bugünkü Yediler Mezarlığında değil de Konak Oteli arkasındaki o adanın olduğu yer kabristanında gömülü).
3- Yunus Sultan (Yunusoğlu Mahallesinde oliıp kalkmış bulunan kabristanda gömülü).
4 – Hacı Yan Sultan.
5 – Yöğrek Sultan.

Z) l – Zati Baba Sultan.
2 – Zevle Sultan (Halen bu isimle bilinen Mahallesi Türbesinde gömülü).
3 – Zöhre Afitap Sultan.


ŞIH Lakabiyle Tanınan ve Konya’da Yatan Evliyalar:

A) l – Şıh Abdülhamit (Babı aksaray mahallesinde Kümbetli Mescidi civarı ve halen harap vaziyette bulunan türbesinde gömülü olup Pinti Hamit Türbesi olarak tanınır).
2 – Trabzonlu Şeh Ahmet Dede (Mevlâna Türbesi hatıresinde gömülü).
3 – Şeh Ahmet Geylâni.
4 – Diğer Şeh Ali.
5 – Şeh Alâaddini Buhari.
6 – Diğer Şeh Ali Cemalettin.
7 – Ezeli Şeh Abdurrahman Efendi.
8 – Şeh Abdülkadir Bahcerani.
9 – Şeh Ali Efendi.
10 – Şeh Abdi Efendi.
11 – Şeh Abdülhay Efendi.
12 – Şeh Ahmet Efendi (Ahmet Efendi hamamları mütevellisi).

B) l-Şeh Burhanettin (Burhanettin Dede). Burhandede mahallesi türbesinde gömülüdür.

C) l – Şeh Cemalettin.

E) l – Şeh Ebubekir.
2 – Şeh Evhadettini Kirmani.

H ) 1 – Şeh Hüsamettin.
2 – Şeh Halili Maraşi (Musalla Kabristanında gömülü).
3 – Şeh Hasan.

İ) 1 – Şeh İslâm Efendi.

K) l – Şeh Kerimettin Sultan Velet (Diğer risalede Şeh Kerimettin Erdem Şah yazılı Alâaddin Camii türbesinde gömülü).
2 – Şeh Kerimettin (Beğtimuroğlu). Sultan Valed’in hocası olup türbede gömülü.

M) l – Şeh Mazhar.
2 – Şeh Mümin Halife.
3 – Şeh Münciittin Efendi.
4 – Şeh Mardini (Murdini).
5 – Şeh Mehmet.
6 – Şıh Muhammet Efendi.
7 – Şeh Mazhar Cemal’ullah.

O) 1 – Şıh Osman Rumi Kavsi rical (Osman Rumi mahallesi türbesinde gömülü). S)l-ŞehSinaburi.
2 – Şeh Seracettin.
3 – Şeh Selâhattini Zerkubi (Mevlâna Türbesi içinde gömülü).
4 – Şeh Sinan.
5 – Şeh Sadrettini Kunevi. Askerî Hastahane arkası Camii yanında gömülü.
6 – Şeh Sefer Hüdai.

Ş) l – Şeh Şücaettini Kirmani. (Musalla Kabristanında gömülü).
2 – Şeh Şemsettin.

T) l- Şeh Taccttin Ahmet Efendi. (Dede Bahçesi kuzeyinde gömülü).


Lakabları bulunmayan ve isimleri üzerine tanınan Konya’da Yatan Evliyalar:

A) l – Abdullah Rumi.
2 – Âşık Resul.
3 – Ali Aliler.
4 – Ahmet Bey (Turgutoğlu türbesinde gömülü idi).

B) l – Beyhekim (Nahçıvanlı Tabib Ekmelüddin). Mescidi yanındaki türbede yattığı rivayet olunur.
2 – Bağdat Hatun (Turgutoğlu türbesinde gömülü idi).

C) l – Hazreti Mevlâna Celâl etlini Rumî.

D) l – Durakfakı (Durak Ahmet Fakı konusunda görüldü ve yazıldı).

E) l – Ebu İshak Kazruni. (Doğumevi arkasındaki türbede gömülü olduğu söylenir).

F) 1 – Ferhuniyc (Ferhunbey)i. Ferhuniye mahallesindeki türbede gömülü.
2 – Fahrinisa (Fahrinisa mahallesindeki türbesinde gömülü).

G) l – Genç Arslan.
2 – Güzelceler Ahmet Sultan.
3 – Gazi Alemşah (Kadı Kalemşah, mahallesi türbesinde gömülü).

H) l – Hacı Fettah ve Abdullah Çavuşlar (Şehit olmuşlardır, Hacı Fettah kabristanında gömülüdür).
2 – Hundi Hatun (Turgutoğlu türbesinde gömülü).

K) l – Kazaz Âşık.
2 – Küzsa Hatun.

M) l – MursilEsfak.

N) l – Nefise Hatun (Turgutoğlu türbesinde medfun)

P) l – Post Puşiler.

S) l – Selim Ana.
2 – Sultan Hatun (Turgutoğlu türbesinde gömülü).
3 – Siyah Puş Veli (Piri Mehmet Paşa Camii yanındaki türbede gömülü).

Ş) l – Şemsettin Ahmet Bazırçani.

T) l – Tukel Husam.

U) l – Ulu Hatun.

Y) l – Yabanoğlu.
2 – Yedi Kızlar (Sedirler Yediler kabristanında olması ihtimali).

Hicri 1285, Milâdi 1869 tarihli Konya Vilâyet Salnamesini (Yıllığı) tetkik edildiği zaman Konya Şehrinde 23 adet Evliya ismi kayıtlı olduğunu görüyoruz ki biz bu kitapçıkta onların hepsinden bahsettik, orada Kazalarda yatan evliyalan da bazı noksaniyle şöyle gösteriyor:

1- Akşehir’de: Hoca Nasrettin (Burada Seyit Mahmudu Hayrani ve Baba Nimeti gösterilmemiştir.)

2 – Seydişehir’de: Seyit Harun Veli

3 – Beyşehirde: Seyit Cemalcttin

4 – Göçü Nahiyesinde: Yatağan Mürsel

5 – Hadim’de : Mehmet Saidi Hadimi

6 – Karaman’da: Şıh Alâaddini Rumi, Yunus Emre Veli, Mader Mevlâna Ereğli ve diğer kazalarda bulunan evliyalardan bahsetmiyor, ancak bu tarihden sonra çıkarılan Vilayet Salnamelerinde ilâveler yapıldığı görülüyor.

Konya’da yatan Evliyalar kısmıda burada bitmiş oluyor, ayrılan kısımlara göre umumî bir cetvelle bunların kısım ve genel adedini de öğrenmiş olalım:


Bölümü Adedi
Babalar 23
Çelebiler 24
Dedeler 53
Emirler 4
Efendi 13
Hoca 8
Halife 6
Sultan 180
Şıh 39
Lâkapsız 29
Genel Toplam 379


KONYA’DA YATAN PEYGAMBERLER VE EVLİYALAR

SELÇUK ES

CAN KİTABEVİ KONYA

Basım Yılı – Şubat 1994
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi