Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

fen bilgisi solunum sistemi soruları
#1

1- Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?

a)Gırtlak
b)Kıkırdak
c)Yutak
d)Bronş

2-Alveol içindeki havadan kılcal damarlara geçen oksijenin yüreğe gelmesini sağlayan kan
damarı hangisidir?

a) Akciğer atardamarı
b) Böbrek toplardamarı

c) Akciğer toplardamarı
d) Aort
e) Şah damarı

3-Aşağıdakilerden hangisi solungaç ve akciğer solunum sistemine sahip omurgalıların göster-
diği ortak bir özelliktir?

a) Temizlenmiş kan kalpten vücuda dağılır.
b) Dolaşımları kapalıdır.
c) Kalplerinde yalnız kirli kan bulunur.
d) İç döllenme yaparlar.
e) Böbrek yapıları aynıdır

4-Böceklerin hücre solunumu hangi tiptendir?

a) Trake solunumu
b) Akciğer solunumu
c) Deri solunumu
d) Solungaç solunumu
e) Oksijensiz solunumu

5-Oksijenli solunum yapan tüm canlılarda hücre solunumu ile ilgili enzimler hangi organelde
Bulunur?

a) Koful
b) Mitokondri
c) Kromozom
d)Ribozom
e) Hücre zarı

6- Aşağıdakilerden hangisi karasal hayvanlarda bulunan solunum organlarının ortak özelliği
değildir?

a) Vücudun içinde bulunmaları
b) Geniş yüzeye sahip olmaları
c) Havadaki serbest O2 gazını almaları
d) Vücut hücrelerine kadar O2 taşımaları
e) İnce ve nemli solunum yüzeyine sahip olmaları

7-1. Akciğer hava basıncının düşmesi
2. Akciğer hacminin artması
3. Diyafram ve kaslarının gevşemesi
4. Göğüs kafesinin genişlemesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi insanın soluk vermesi sırasında gerçekleşmez?

a) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) Yalnız 2 D) 2 – 3 ve 4 E) Yalnız 3

8-Tüm solunum sistemlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bronşçukların bulunması
b) Havanın serbest oksijenini alabilmeleri
c)Çift katlı zarla çevrili olmaları
d-Gaz difüzyonunu kolaylaştırıcı yüzeye sahip olmaları
e)Alveol denilen hava peteklerini bulundurmaları
9-İnsanda nefes borusu iki bronşa ayrılır.Bu bronşlar daha sonra birçok bronşçuğa ayrılır ve
her bronşçuk bir alveol kesesi ile sonlanır.Akciğerin bu şekilde çok dolanmış bir yapıya sa-
hip olmasının temel

a)Az hacim kaplamak b)Solunum yüzeyini arttırmak c)Kılcal damar sayısını arttırmak d)Nem miktarını sabit tutmak e)Vücut ısısını sabit tutmak

10-Sibel solunum sırasında aldığı havanın sırasıyla (burunyutakgırtlaksoluk borusubronşcuklarbronşlar) yandaki verilen yapılardan geçtiğini döylüyor.Sibel hangi solunum organlarının yerini
a)a-b
b)b-c
c)d-e
d)e-f)
e)c-d
11-I-Soluk borusu iki kola ayrılır bunlara alveol denir.II-Bronscukların uçlarında gaz değişiminin yapıldığı bronşlar bulunur III-akciğer çift katlı plevra zarı ile kaplıdır
Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
a)yalnız I
b)yalnız III
c)I ve II
d)I ve III

12-Aşağıdakilerden hangisi solunum esnasında havanın 3. oluştığı kısımdır.
a) Bronş ve bronşçuklar
b) Akciğer
c) Soluk borusu
d) Yutak

13-Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin en önemli elamanıdır.
a) Yutak
b) Soluk borusu
c) Akciğer
d)Burun
14-Aşağıdakilerden hangisi burunda olabilecek bir hastalık değildir.
a)Grip
b) Nezle
c) Kanama
d) Kemik erimesi
15-Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde yer alan bir organdır.
a) Kalp
b) Göz
c) Karaciğer
d) Burun
16-Solunum organlarının sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi vapılmamalıdır?
a) Açık havada yürüyüş
b) Hastalara çok yakın olma
c) Sigaradan uzak durma
d) Odaları havalandırma
17-Akciğerin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözleyemez?
a) Alınan hava ile akciğerin şiştiğini
b) Beş bölümden oluştuğunu
c) Akciğerlerin içinde bronşların olduğunu
d)Gaz değişiminin gerçekleştiğini
18-I.S II. Karbondioksit III. Enerji IV. Oksijen
Solunum olayında yukarıdakilerden hangileri elde edilmez?
a) Yalnız IV
b) I - II
c) III - IV
d) l - II – III
19-Aşağıdaki organ çiftlerinden hangisinin yapısı aynıdır?
a) Alveol - Bronşçuk
b) Soluk borusu - Bronş
c) Soluk borusu - Yutak
d) Soluk borusu - Yemek borusu
20-İnsanların yaşadığı kapalı ortamlarda aşağı-daki gazlardan hangisi azalır?
a) Azot
b) Karbondioksit
c) Su buharı
d) Oksijen
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 4 Ziyaretçi