Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Faraday'ın İndüksiyon Yasası
#1

Burada, iletkenin çevresindeki manyetik alanın değişiminin bir emk’ya (yani voltaja)
neden olacağını göreceğiz.

Bunu anlayabilmek için basit bir deney düşünelim. Bir tel halka bir ampermetreye
bağlanmış olsun. Bir mıknatıs bu tel halkaya doğru yaklaştırılırsa, ampermetrenin
ibresinin saptığı gözlenir.

Eğer mıknatıs halkadan uzaklaştırılacak olursa ampermetrenin
ibresinin bu sefer ters yönde saptığı gözlenir. Mıknatıs herhangi bir yöne hareket
ettirilmediğinde ise ibrede herhangi bir sapma gözlenmez. (Benzer etkiler mıknatıs sabit
tutulup, tel halka hareket ettirilerek de sağlanabilir). Bu gözlemlerden halkanın
mıknatısın hareketinden dolayı manyetik alanda meydana gelen değişikliği algıladığını
anlarız. Böylece akım ile değişen manyetik alan arasında bir ilişkinin olduğu sonucunu
çıkarırız.

Mıknatıs tel halkaya doğru hareket
ettirildiğinde ampermetre sapar.Bu
halkada bir akım olduğunu gösterir.
Mıknatıs sabit tutulduğunda herhangi
bir akım gözlenmez.

0
N S
0
N S

Mıknatıs tel halkadan
uzaklaştırıldığında ampermetre ters
yönde sapar. Bu ise mıknatısın
hareket yönü değiştiğinde hareket
yoluyla oluşturulan akımın yönünün
de değişeceğini gösterir.
0
N S
Burada hiçbir batarya olmamasına rağmen devrede bir akımın başladığı görülmüştür. Bu
akım indüklenmiş emk tarafından oluşturulduğu için bu akıma indüklenmiş akım denir.
Faraday’ ın indüksiyon yasasını özetleyen genel ifade şu şekilde özetlenebilir:
“ Bir devrede indüklenen emk, devreden geçen manyetik akının zamanla değişimi
ile doğru orantılıdır.”

Faraday’ ın indüksiyon yasası şu şekilde formülüze edilebilir:

dt
dφB
ε −= (1.1) Burada B
AdB
r r
φ ∫= . devreden geçen manyetik akıdır. Eğer devre N tane sarımdan
oluşmuşsa ve φB
’ de bir sarımdan geçen manyetik akı ise, devrede oluşan toplam emk;
dt
d
N
φB
ε −= (1.2)
Denklem (1.1) ve (1.2)’ deki (-) işaretinin fiziksel anlamı Lenz yasası ile belirlenir.

Ankara EDU
Bul
Cevapla
#2

Parçacıkların Magnetik İvmelendirilmesi
Elektromagnetik teoriye Faraday'ın katkılarından biri de şudur: Zamanla değişen bir magnetik alan, alanı çevreleyen iletken bir ortamda elektrik akımları oluşmasına neden olur. Bu akımın olduğu düzlem, zamanla değişen alanın bileşenine diktir.Yıldızlar arası ortamın herhangi bir bölgesi ani bir magnetik alan değişimi gösterirse, elektrik yükleri etkin bir elektrik alanı oluşturur. Laboratuvarda bu etki yükleri çok yüksek enerjilere yükseltmek için kullanılır. Söz konusu ivmelendirmeyle ilgili ilk alet 1940 yılında D.W. Kerst tarafından yapıldı. İlgili alete betatron adı verildi. O zamandan beri betatron işleminin yıldızlar arası ortamda bulunan kozmik ışınlarda gözlenen çok büyük enerjilere ivmelendirilen yüklü parçacıklarda etkin olduğu ileri sürülmüştür. Faraday kanununda, iletken bir halkada akım ve ilgili elektrik alanı, halka ile çevrili magnetik kuvvet çizgilerindeki değişimle belirlenir.
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi