Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bohr Atom Modeli
#1

Bohr Atom Modeli

Rutherford atom modeli çekirdek çevresinde bulunan elektronların hareketlerini fizik yasalarına göre açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine Danimarkalı fizikçi Bohr bir elektronlu olan atom ya da iyonlar (1H, 2He+1, 3L+2, ...) için bir atom modeli geliştirmiştir.

Bohr atom modelinin varsayımları şunlardır:
Elektronlar çekirdek çevresinde yarı çapı belli dairesel yörüngelerde bulunabilir. Bu yörüngelere enerji düzeyi de denir. Yörüngeler çekirdeğe yakınlık sırasına göre ya K, L, M, ... gibi harflerle, ya da 1, 2, 3, ..., n gibi tam sayılarla gösterilir. Her enerji düzeyinin belirli bir enerjisi vardır.
Çekirdeğe en yakın enerji seviyesinin enerjisi en küçüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artar.
Hidrojen atomunda bir elektron en düşük enerjili yörüngede bulunur.
Bu yörüngelerden birinde bulunan elektron kendiliğinden enerji yaymaz. Elektronu olası en düşük enerjili yörüngelerde bulunan atomun elektron dizilişine temel hal elektron dizilişi denir.
Atom dışarıdan enerji kazanırsa elektron aldığı enerjinin değerine bağlı olarak daha yüksek enerjili bir düzeye sıçrar. Böyle elektronlara uyarılmış elektron, atomlara da uyarılmış atom denir.
Uyarılmış elektron, daha düşük enerjili bir düzeye düşerken hareket ettiği iki enerji düzeyi farkına eşit enerjiyi dışarıya verir.
Bul
Cevapla
#2

Bohr Atom Modeli ve Bohr Postülaları (BP)
Bohr modeli klasik anlayışla oluşturulmakla birlikte, kararlı yörüngelerde elektronun açısal momentumunun kuantumlu olacağını kabul etmesi ve dolayısı ile bir kuantum şartını da göz önüne alması bakımından yarı klasik model olarak da adlandırılır. Bohr modeli 1910'lu yıllarda ortaya atılmış bir modeldir. İlgili model 3 varsayım (postüla) üzerine kuruludur. Bu model kendinden önceki modellerin eksiklerini giderdiği kanısı ile ortaya atılmıştır. Fakat sonradan Bohr modelinin de cevap veremediği durumlar olduğu görülmüştür. Bohr modeli özellikle hidrojen atomuna özgü bir modeldir.

Bohr Postülaları
Elektronlar ışıma yapmadan belirli yörüngelerde hareket edebilirler.
Kararlı seviyelerde açısal momentum kuantumludur.
Elektronlar ancak kararlı seviyeler arasında geçişler yaparken ışıma yapar ve yapılan ışımanın frekansı geçiş yapılan seviyelerin enerjilerine bağlı olarak Ei-Es/h ile belirlidir. Burada Ei, ilk seviyenin Es ise son seviyenin enerjisini temsil ediyordur.
Bul
Cevapla
#3

Bohr Teorisinde Düzeltmeler ve Diğer Atomlara Uyarlama
Hidrojen atomuna özgü olan Bohr teorisi, diğer atomların spektrumlarını açıklayamamakla birlikte, hidrojen atomu spektrumlarını açıklamada kilit bilgiler vermiştir. Yalnız bu teoride görülen eksiklikleri gidermek amacıyla bazı düzeltmelerin yapılması gerekmiştir. İlgili düzeltmelerden sonra teorinin sonuçları Z>1 olan ve hidrojene benzeyen iyonlara uygulanabilecektir.

Teorideki Eksiklikler için Öngörülen Düzeltmeler
Sonlu çekirdek kütlesi ya da indirgenmiş kütle düzeltmesi.
Rölativistik enerji düzeltmesi.
Yörünge düzeltmeleri.
Bul
Cevapla
#4

Bohr Karşılama İlkesi
Bohr karşılama ilkesi, klasik mekanik ve kuantum mekanikteki hemen hemen tüm kavramların birbirine karşılık geldiğini ifade eder. Ancak kuantum mekanikteki sıfır nokta enerjisi, kuantum mekaniksel anlamda spin gibi pek az kavrama klasik mekanikte karşılık yoktur. Bu istisnalar bir tarafa bırakıldığında Bohr karşılama ilkesi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Lim(n sonsuza giderken, bu bağlamda boyut da sonsuza gider) => Kuantum Mekanik => Klasik Mekanik
Bohr Tümleme İlkesi
1928 yılında Niels Bohr, elektromanyetik ışımalardaki ikili görünümün birbirine ters düşmediğini tam tersine birbirini tamamladıklarını belirtti. Bohr ilgili ilkeyi 'Elektromanyetik ışınımın dalga ya da parçacık görünümü birbirini tümler.' biçiminde ifade etti. Genel olarak fizikte bazı optik olaylar ışığın dalga modeli ile, diğer bazı olaylar ise parçacık (foton) modeli ile en iyi açıklanabilir. Burada dikkat gerektiren önemli nokta, herhangi bir fiziksel olayı açıklarken modellerden sadece biri kullanılmalıdır.
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi